Hva er aldring? Hvem er «eldre»? Hvilke metodiske og teoretiske problemer er særlig aktuelle i aldersforskningen? I introduksjonen tar forfatterne opp grunnlagsproblemer omkring aldring og aldersforskning. Boken er for øvrig organisert i tre deler. I første del er temaet psykologisk aldring - hvilke endringer i mentale evner og personlighet som følger med aldringen. Den andre delen tar for seg den sosiale aldringen i samfunnet - hvordan samfunnet bidrar til å forme aldringsprosessen og livet til eldre mennesker. Siste del handler om velferd, levekår og eldrepolitikk. Her beskrives framveksten av eldrepolitikkens tilbud og tjenester, samspillet mellom offentlige og private aktører i velferdspolitikken, og mer generelt velferd, livsformer og levekår i eldre år. Framstillingen veksler mellom empiri og teori. I den avrundende delen retter forfatterne blikket framover. Hva er de praktiske og vitenskapelige utfordringene i det aldrende samfunn i årene som kommer? Boken er den første i sitt slag på norsk, og den sikter mot høgskole- og universitetsstudenter med behov for kunnskaper om aldring og eldre fra en psykologisk og samfunnsvitenskapelig synsvinkel. Den er også en viktig informasjonskilde for andre interesserte. Svein Olav Daatland er sosialpsykolog og seniorforsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Per Erik Solem er psykolog og seniorforsker ved NOVA.
Les mer
Boka tar for seg aldring og eldre i et teoretisk og sosialpolitisk lys. Den er skrevet for høgskole- og universitetsstudenter som har behov for kunnskaper om aldring og eldre fra en psykologisk og samfunnsvitenskapelig synsvinkel. I den introduserende delen tas opp grunnlagsproblemer omkring aldring og aldersforskning. Boka er dernest organisert i tre tematiske deler. I første del er temaet psykologisk aldring, del to tar for seg aldring i samfunnet og i den siste delen er temaet velferd, levekår og eldrepolitikk. Med stikkord- og navneregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788276743920
Publisert
2000
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
625 gr
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
298