Alvorlige atferdsproblemer og lovende tiltak i skolen en forskningsbasert kunnskapsstatus

Heftet / 2000 / Bokmål
320,-
272,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Mari-Anne Sørlie BARN OG UNGE MED ALVORLIGE ATFERDSPROBLEMERutgjør en særdeles utfordrende gruppe både for foreldrene, skolen, hjelpeapparatet, kriminalomsorgen og samfunnet generelt. 1-2% av barn og unge i Norge antas å være i høy risiko og 3-5% i moderat risiko for å utvikle slike problemer. De fleste tiltak for å forebygge antisosial atferd, vold, kriminalitet og rusmisbruk har hatt liten effekt. I løpet av de siste 10-15 årene har man imidlertid funnet fram til familie- og skolebaserte tiltaksmodeller som har gitt lovende resultater.På grunnlag av en bred gjennomgang av nyere norsk og internasjonal forskning beskriver boka de internasjonalt mest lovende tiltaksmodellene som er prøvd ut i normalskolen for å forebygge eller moderere antisosial atferd. Det gis eksempler både på elevsentrerte, skole- og klassesentrerte og multisentrerte tiltak med påviste effekter. I boka gis også en sammenfatning av dagens kunnskap om barn og unge med alvorlige atferdsproblemer; herunder om problemets omfang, kjennetegn, risikofaktorer og ulike utviklingsmønstre.Dersom mer virksomme tiltak skal kunne utvikles, kan man ikke lenger ignorere skolens betydning og muligheter. Tiltaksutvikling med en klar forankring i forskningsbasert kunnskap er også nødvendig. Gjennom avgrensingen til tiltak med dokumenterte effekter og nyere forskning har forfatteren ønsket å gi en oppdatert kunnskapsoversikt som kan være til nytte i planlegging av nye tiltak og strategier for å forebygge atferdsproblemer blant barn og unge.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788290830514
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Praxis forl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2000