Arbeidsbok til Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-fagene

Heftet / 2009 / Bokmål
119,-
100,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Denne oppgavesamlingen er laget til bruk i markedsføringsledelse og organisasjon og ledelse i LØM-fagene ved teknisk fagskole og mesterutdanningen. Oppgavene dekker læreplanens mål og skal bidra til å øke studentenes samlede læringsutbytte. Oppgavesamlingen inneholder tre hovedtyper oppgaver: «Test deg selv»-oppgaver er rene kunnskapsspørsmål knyttet direkte til hvert enkelt kapittel i læreboken. Egentreningsoppgaver gir studentene rom for faglig refleksjon og bruk av teori innenfor avgrensede områder. Caseoppgaver gir studentene mulighet for å anvende et helhetssyn på faglige problemstillinger. Caseoppgavene er beslutningsorientert. Til egentreningsoppgavene er det utarbeidet løsningsforslag. Fagbokforlagets lærebokverk for fagskolenes LØM-fag består av to lærebøker med tilhørende arbeidsbøker, Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-fagene og Økonomistyring for LØM-fagene. Til sammen dekker utgivelsene læreplanens kompetansemål både i bredden og i dybden. Bøkene tar sikte på å gi studentene en grunnleggende økonomisk-administrativ kompetanse og sette dem i stand til å løse praktiske problemstillinger innenfor feltet. De er basert på læreplanenes intensjoner om lokale tilpasninger. Begge bøkene kan brukes i tilsvarende innføringskurs. Frode Hjertnes er utdannet siviløkonom ved NHH. Han underviser i LØM-fagene ved Bergen tekniske fagskole og i markedsføring og ledelse ved Bjørgvin videregående skole.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788245008173
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2009