Arbeidslivets spilleregler

Innbundet / 2016 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788215027494
Publisert
2016
Utgave
4. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Sider
752
Vekt
1538 gr
Høyde
247 mm
Bredde
179 mm
Tykkelse
50 mm
Se alle

Arbeidslivets spilleregler

Innbundet / 2016 / Bokmål
Boken gir en bred oversikt over aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger, rettigheter og plikter, sentrale lover, det individuelle arbeidsforhold og den kollektive arbeidsretten. Boken kommer nå i en fjerde revidert utgave som følge av at rettsfeltet er i stadig utvikling. Arbeidslivets spilleregler er en grundig fremstilling av arbeidsrettslige problemstillinger, både individuell og kollektiv arbeidsrett, skrevet i en oversiktlig og tilgjengelig form. Innledningsvis gis det en kort oversikt over utviklingslinjer, arbeidsrettens særpreg og sentrale rettsgrunnlag og lover. Deretter tar forfatterne for seg det individuelle arbeidsforhold og ser særlig på spørsmål knyttet til utlysning, ansettelse, midlertidig ansettelse, prøvetid, arbeidstid, lønn, sykdom, permisjoner, ferie, likebehandling, arbeidsmiljø, trakassering, personvern og yrkesskade. Avslutning og opphør av arbeidsforholdet er viet stor plass. Spørsmål knyttet til oppsigelse, avskjed, sluttavtaler, suspensjon, nedbemanning, omorganisering, permittering, outsourcing og virksomhetsoverdragelse illustreres av et rikt utvalg dommer. Boken gir også en oversikt over de tillitsvalgtes rolle, de ansattes rett til medbestemmelse og representasjon, samt den kollektive arbeidsretten. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.
Les mer
Nettpris:
999,-
849,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788215027494
Publisert
2016
Utgave
4. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Sider
752
Vekt
1538 gr
Høyde
247 mm
Bredde
179 mm
Tykkelse
50 mm
Se alle
Forfatter
Se alle Se alle Se alle Se alle Se alle