Arbeidslivets spilleregler

Innbundet / 2016 / Bokmål
999,-
814,-
På lager, sendes nå

Produktbeskrivelse

Boken gir en bred oversikt over aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger, rettigheter og plikter, sentrale lover, det individuelle arbeidsforhold og den kollektive arbeidsretten.Boken kommer nå i en fjerde revidert utgave som følge av at rettsfeltet er i stadig utvikling. Arbeidslivets spilleregler er en grundig fremstilling av arbeidsrettslige problemstillinger, både individuell og kollektiv arbeidsrett, skrevet i en oversiktlig og tilgjengelig form. Innledningsvis gis det en kort oversikt over utviklingslinjer, arbeidsrettens særpreg og sentrale rettsgrunnlag og lover. Deretter tar forfatterne for seg det individuelle arbeidsforhold og ser særlig på spørsmål knyttet til utlysning, ansettelse, midlertidig ansettelse, prøvetid, arbeidstid, lønn, sykdom, permisjoner, ferie, likebehandling, arbeidsmiljø, trakassering, personvern og yrkesskade. Avslutning og opphør av arbeidsforholdet er viet stor plass. Spørsmål knyttet til oppsigelse, avskjed, sluttavtaler, suspensjon, nedbemanning, omorganisering, permittering, outsourcing og virksomhetsoverdragelse illustreres av et rikt utvalg dommer. Boken gir også en oversikt over de tillitsvalgtes rolle, de ansattes rett til medbestemmelse og representasjon, samt den kollektive arbeidsretten. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788215027494
Format
Product format
Innbundet
Utgiver
Vendor
Universitetsforl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2016