Att göra systematiska litteraturstudier : Värdering, analys och presentatio

Innbundet / 2003 / Svensk
195,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Det ökade informationsutbudet inom vårdsektorn gör det allt nödvändigare för dagens sjuksköterska att kunna hantera ny kunskap och kritiskt värdera fakta. Den akademiska utbildningen ska ge studenterna träning i att ta till sig forskningens resultat. Men hur ska man i den stora mängden av vetenskapliga studier kunna värdera vilka som är värda att beakta och vilka som bör gallras bort? Genom systematiska litteraturstudier kan resultat från flera vetenskapliga studier vägas samman så att ny, säkrare kunskap fås inom ett område. Man kan på så sätt försöka få svar på kliniska frågeställningar som: Finns vetenskapligt stöd för att rekommendera en viss åtgärd eller behandling? Vad fungerar bäst? Vad är effektivt? Själva urvalet av artiklar och studier som ska ingå i den systematiska litteraturstudien är helt avgörande för det resultat som kommer att presenteras, och detta urval måste därför göras noggrant utifrån vetenskapliga kriterier. I denna bok beskrivs metoden för att göra systematiska litteraturstudier, steg för steg. De första åtgärderna är att reflektera och att söka information. Författarna ger exempel på olika databaser och ger praktiska tips på sökstrategier. Därefter följer kapitel som beskriver hur värderingen av kvantitativ och kvalitativ forskning kan göras. Här presenteras checklistor som kan underlätta detta arbete. De avslutande kapitlen behandlar analys, sammanställning och tillämpning av forskningsresultat. Boken är avsedd som kursbok för i första hand studerande på sjuksköterskeprogrammet. Den bör också ha stort värde i magisterutbildningen, liksom för yrkesverksamma sjuksköterskor.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9789127091658
Format
Product format
Innbundet
Utgiver
Vendor
Natur & Kultur Akademisk
Språk
Product language
Svensk
Publisert
2003