Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning

Innbundet / 2008 / Svensk
175,-
Levering 3-20 dager

Produktbeskrivelse

Dagens sjuksköterska måste kunna ta till sig ny kunskap inom området och kritiskt värdera fakta. Den akademiska utbildningen ska ge studenterna träning i att söka omvårdnadsforskningens resultat. Men hur ska man i den stora mängden av vetenskapliga studier kunna värdera vilka som är värda att beakta? Genom systematiska litteraturstudier kan resultat från flera vetenskapliga studier vägas samman så att ny, evidensbaserad kunskap tas fram inom ett område. Man kan på så sätt få svar på kliniska frågeställningar som: Finns vetenskapligt stöd för att rekommendera en viss åtgärd eller behandling? Vad fungerar bäst? Vad är effektivt? Här beskrivs metoden för att göra systematiska litteraturstudier, steg för steg. I denna andra utgåva har texten genomgående reviderats och särskilt har avsnittet om databassökningar utvecklats. Boken riktar sig till studerande på sjuksköterskeprogrammet och på masternivå. Den vänder sig även till yrkesverksamma sjuksköterskor.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9789127100169
Format
Product format
Innbundet
Utgiver
Vendor
Natur & Kultur
Språk
Product language
Svensk
Publisert
2008