Bære eller briste kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker

Heftet / 2002 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788276745993
Publisert
2002
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
266
Vekt
517 gr
Se alle

Bære eller briste kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker

Heftet / 2002 / Bokmål
Kommunikasjon er grunnleggende i alt arbeid med mennesker. Det å skape et godt møte og en god, bærende relasjon er ofte den viktigste delen av jobben. Fagpersonens væremåte og erfaringsbakgrunn har også stor betydning i det faglige arbeidet. Hva skal til for å skape gode møter? I denne boka legger forfatterne vekt på at kommunikasjon dreier seg om mer enn å gjøre seg forstått. Det er viktig å bli kjent med seg selv og å utvikle en personlig profesjonalitet. God kommunikasjon dreier seg om å leve seg inn andres verden, å skape et opplevelsesfellesskap, å bygge relasjoner til andre mennesker og å våge å være i situasjoner som oppleves som vanskelige. Fagfolk trenger å tilegne seg kunnskap om kommunikasjonsprosesser og å utvikle kommunikasjonsferdigheter. God kommunikasjon krever også at fagpersonen reflekterer over sin egen forståelse og sine handlinger, og samhandler på en måte som ikke krenker andre menneskers integritet og selvbestemmelsesrett. Boka gir en introduksjon til kommunikasjons- og relasjonsteori og tar opp sentrale begreper og problemstillinger knyttet til samhandling i ulike yrkessammenhenger. Gjennom hele boka møter leseren oppgaver og øvelser hvor teori og problemstillinger konkretiseres. Leseren inviteres til å samhandle med andre, til aktivt å utforske de temaene som berøres, og til å reflektere over seg selv og sin egen bakgrunn i relasjon til det å arbeide med mennesker. Boka er rettet mot studenter ved høgskoler og universiteter som utdanner seg til arbeid med mennesker. Den er særlig relevant innenfor helse- og sosialfag og pedagogikk og er også aktuell for videre- og etterutdanninger på disse fagområdene. Odd Harald Røkenes er psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Han arbeider som høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og som privatpraktiserende psykolog. Per-Halvard Hanssen er psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Han arbeider ved Fylkesbarnevernet og rustjenesten i Sør-Trøndelag og som privatpraktiserende psykolog.
Les mer
Boka gir en introduksjon til kommunikasjons- og relasjonsteori og tar opp sentrale begreper og problemstillinger knyttet til samhandling i ulike yrkessammenhenger. Boka er rettet mot studenter veg høgskoler og universiteter som utdanner seg til arbeid med mennesker. Den er særlig relevant innenfor helse- og pedagogikk og er også for videre- og etterutdanninger på disse fagområdene. Har litteraturliste og stikkordregister.
Les mer
Nettpris:
374,-
318,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788276745993
Publisert
2002
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
266
Vekt
517 gr
Se alle