Bak kamera norsk film og TV i et produksjonsperspektiv

Heftet / 2016 / Bokmål
360,-
310,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Vi lever midt i en malstrøm av levende bilder. De flimrer imot oss fra små og store skjermer og er tilgjengelige hvor vi enn befinner oss. Medievitenskapen har gjerne vært opptatt av innholdet i billedmediene og betydningen av dem i en større samfunnsmessig kontekst. Artiklene i denne boka dreier blikket vekk fra skjermene og fokuserer på hva som foregår bak kameraene i norske film- og TV-produksjonsmiljøer. Mediebransjen er en tøff bransje å overleve i, og noe av hensikten med er å undersøke hvordan film- og tv-bransjen agerer for å lykkes med dette. Forskningsbidragene i denne boka studerer norsk film- og tv-produksjon på fire ulike nivåer. - For det første på et industrinivå. Her dreier det seg om de overordnede rammebetingelsene for norsk film- og TV-produksjon og hvordan bransjen har håndtert de store strukturendringene som har preget det norske medielandskapet siden årtusenskiftet. - Herifra zoomes det inn på det enkelte produksjonsselskap for å se hva slags strategier som styrer deres virksomhet. Her er det studier av Rubicon TV, de regionale filmprodusentene Mer Film og Filmbin, samt en historisk studie av Teamfilm, det mestproduserende private selskapet i norsk filmhistorie. - Selskapers strategier er en ting. En helt annen sak er å realiserer dette i praktisk produksjon. Artiklene i bokas tredje del undersøker nettopp dette: enkeltproduksjoner og hva som påvirker disse. Studieobjekter her er VGTV-serien Oljebarna, spillefilmen 1000 ganger god natt og, som et historisk eksempel, dokumentarfilmen Same Jakki. - Det siste nivået omhandler enkeltindividets betydning i et produksjonsperspektiv med artikler om TV-journalisten Haagen Ringnes, filmprodusentene John M. Jacobsen og Rasmus Breistein, samt filmskaperen Vibeke Løkkeberg. Til sammen gir disse artiklene ny kunnskap om virksomheten bak kamera. En kunnskap som er viktig for å forstå de endringer som har skjedd og som stadig skjer i norsk film- og TV-bransje.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788275182478
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Oplandske Bokforlag
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2016