Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer foreldreansvar og adopsjon

Innbundet / 2008 / Bokmål
785,-
644,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Barn har en grunnleggende rett til forsvarlig omsorg samtidig som de har rett til respekt for sitt familieliv. I de tilfeller der begge disse rettighetene ikke kan oppfylles fullt ut, må det gjøres inngrep i retten til respekt for familielivet. Boken tar opp spørsmål om hvor store inngrep som her rettmessig kan og bør gjøres av hensyn til barnets omsorg. Boken inneholder omfattende analyser av praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, fra norske domstoler og fra fylkes-nemndene. Sentrale problemstillinger er foreldreansvarets innhold når omsorgen er overtatt, vilkårene for fratakelse av foreldreansvaret og vilkårene for og praktiseringen av adopsjonssamtykke etter barnevernloven § 4-20. Målgruppen for boken er alle som jobber med og har interesse for barnerett og barnevern, som advokater, dommere, fylkesnemndledere, ansatte i barnevernstjenesten og studenter. Lena R.L. Bendiksen er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788245007046
Format
Product format
Innbundet
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2008