Barn + kunst = danning fabulering og filosofering i kunstmøter

Heftet / 2007 / Bokmål
395,-
336,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

En vakker lærebok som byr på kunnskap og utfordrer leser til å ta i bruk danningspotensialet i møter med kunst. Boken kan brukes som teoretisk referanse innen fagområdene etikk, estetikk, filosofi og pedagogikk. Den inneholder forslag til praksis . eksempler og øvelser for barn i alle aldre: Kunst peker på forhold som det ikke fins klare, endelige svar på og kan beskrives som noe det ikke er mulig å forklare fullt ut ved hjelp av ord eller teknikker. Like vel kan vi si at nettopp det uutsigelige i kunsten kan hjelpe oss til å bli kjent med oss selv og hverandre. Hvordan kan det være mulig . og er det verdt å bruke dyrbar tid på å snakke om kunst så lenge vi ikke kan forutsi det konkrete læringsresultatet av aktiviteten? Boken gir ikke fasitsvar på disse spørsmålene, men beskriver hvordan barn både kan undre seg, fabulere og formulere vesentlige spørsmål så vel som svar som angår dem og miljøet de lever i når de inviteres til å tolke noe det ikke fins ett rett svar på. Kunstmøtene handler om hvordan den enkelte deltaker utfordres til å kjenne etter, tenke gjennom og forsøke å sette ord på noe som aldri helt kan defineres, men likevel kan kjennes viktig. Aktiviteten bidrar til at deltakerne i et postindustrielt, flerkulturelt og digitalt samfunn nærmer seg hverandre. Som leser utfordres du til å vurdere om beskrivelsene gir mening i forhold til ditt liv og praksis. Intensjon er å inspirere deg til lignende aktivitet (i barnehagen, skolen, pensjonistakademiet, fengselet eller vinklubben).
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788299764605
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Gurilo forl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2007