Barn med spesielle behov

Nordahl-utvalget konkluderte i 2018 med at dagens spesialpedagogiske system fungerer ekskluderende, og mange av barna møter voksne med lite formell spesialpedagogisk kompetanse. Det tar for lang tid før tiltak iverksettes og rundt 15-25% i barnehage og skole trenger tilrettelegging, men dagens system gir kun hjelp til et mindretall av disse.

Les mer om barn og unge med spesielle behov. Vi har her samlet et godt utvalg titler.