Barn med spesielle behov et relasjonsorientert perspektiv

Heftet / 2007 / Bokmål
549,-
467,-
POD - levering 10-30 dager

Produktbeskrivelse

Her settes fokus på den betydningen forholdet mellom omsorgsgiver og barn har for barns utvikling, og særlig for barn med spesielle behov. Forfatteren trekker linjene gjennom mer enn 40 års klinisk erfaring og internasjonal kunnskapsutvikling på området. Størst oppmerksomhet vier han de senere års innsikt om hva kvalitet i samspillet og forholdet mellom voksne og barn innebærer, og den betydningen disse mellommenneskelige erfaringene har for utviklingen av barns biologiske, psykososiale og mentale potensial.I boken presenterer Rye også erfaringer fra arbeid med å hjelpe omsorgsgivere, pedagoger og behandlere med å bidra til å skape en mest mulig meningsfull og utviklingsfremmende interaksjon, og et trygt følelsesmessig klima mellom omsorgsgiver og barn. Han understreker betydningen av tiltak i de tidlige barneår.Boken henvender seg til førskolelærere, lærere, spesialpedagoger og andre som arbeider med barn med spesielle behov og veiledning av deres foreldre og andre omsorgsgivere. Boken er også et viktig kunnskapstilfang for studenter til disse utdanningene.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788205376755
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2007