Barn og kommunikasjon om små barns bruk og utforsking av digitale verktøy

Heftet / 2008 / Nynorsk

Produktdetaljer

ISBN13
9788205380547
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet
Sider
143
Vekt
230 gr
Høyde
221 mm
Bredde
150 mm
Tykkelse
9 mm
Se alle

Barn og kommunikasjon om små barns bruk og utforsking av digitale verktøy

Heftet / 2008 / Nynorsk
Korleis kan bruk av digitale verktøy bidra til å styrka barnehagen som ein lærande organisasjon?Korleis kan dei vaksne i barnehagen bidra til å gjera digitale verktøy til ein ressurs for barns leik og læring? Dette er ei bok om bruk av digitale verktøy saman med barn i barnehage og dei første åra i grunnskulen. Boka gir god innføring i korleis digitale verktøy kan integrerast og brukast som ein del av leikeutstyret i barnehagen. Ein av forfattarane tok del i forskningsprosjektet Kreativ bruk av IKT i barnehagen som vart gjennomført i perioden 2004 til 2006. Det er henta mange gode erfaringar og praktiske døme frå det. Erfaringar frå prosjektet viser at barna utvikla kreativitet, omsorg og sosial kompetanse. Boka viser også korleis ein kan nytta digitale verktøy til å arbeida med dei sju fagområda slik det vert stilt krav om i rammeplan for barnehagen 2006.Boka gir både ei praktisk og ei teoretisk framstilling av temaet. I tillegg til å gi ei grundig innføring i korleis barnehagen kan ta i bruk digitale verktøy på ein god og pedagogisk måte, tar dei opp viktige tema som: * Barn med særskilte behov, med fokus på utvikling og meistring ved bruk av IKT* Barn med andre morsmål enn norsk og leik med IKT* Bruk av bilete, etikk og personvernDette er ei bok for studentar i førskulelærarutdanninga og for studentar som tar sikte på å arbeida med dei yngste i grunnskulen. Men like mykje vil det vera ei ressursbok til tilsette i barnehagen, foreldre og andre vaksne som er interesserte i barns bruk av digitale medium.
Les mer
Boka handlar om bruk av digitale verktøy saman med barn i barnehage og dei første åra i grunnskulen. Den gir ei innføring i korleis digitale verktøy kan integrerast og brukast som ein del av leikeutstyret i barnehagen, og kjem med praktiske døme og erfaringar. Boka er meint for studentar i førskulelærarutdanninga og for studentar som tar sikte på å arbeide med dei yngste i grunnskulen, men også for tilsette i barnehagen, foreldre og andre interesserte. Har register og litteraturliste.
Les mer
Nettpris:
364,-
302,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788205380547
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet
Sider
143
Vekt
230 gr
Høyde
221 mm
Bredde
150 mm
Tykkelse
9 mm
Se alle