Barn og unges læringsmiljø 3 behandler psykiske og sosiale problemtilstander som vi finner hos barn og unge i dagens samfunn på en mer omfattende måte enn det som ofte er vanlig i fagbøker innen spesialpedagogikk, psykologi og barne- og ungdomspsykiatri. Forfatterne tar opp en rekke diagnosegrupper som atferdsforstyrrelse, ADHD, autisme, schizofreni, angstlidelser, stemningslidelser, spiseforstyrrelser, selvskading, psykosomatiske problemer m.m. I tillegg får leseren en innføring i krisepedagogikk samt god oversikt over mindre alvorlige problemer som vanligvis ikke får en diagnose. Barn og unges læringsmiljø gir et grundig bidrag til teoretisk forståelse av sosiale og emosjonelle vansker og behandling og tiltak overfor disse, så vel som innsikt i risiko- og beskyttelsesfaktorer basert på empirisk forskning. Boka overfører teoretisk innsikt til praktiske tiltak overfor barn og unge og deres familier, i barnehagen og i skolen, både kartleggingsarbeid, organisatoriske tiltak, samarbeidsforhold, rådgivning, forebygging og behandling. Tiltaksarbeidet retter seg mot både førskolebarn, eldre barn og ungdom. Boka er aktuell innen flere profesjonsutdanninger utover pedagogikk, spesialpedagogikk og psykologi, som sosialt arbeid, sosialpedagogikk og vernepleie. Boka vil være interessant for alle som har sitt daglige virke blant barn og unge.
Les mer
Boken gir en oversikt over psykiske og sosiale problemtilstander vi finner hos barn og unge i dag. Det er et sterkt fokus på praktiske tiltak overfor barn og unge og deres familier, både organisatoriske tiltak og individorientert rådgivningsarbeid. Teoriutvalget er forankret innenfor nyere faglig tenkning, med basis i humanistisk teori og etikk, kognitiv og adferdsteoretisk metodikk, og et klart system-perspektiv, med et fokus på familien. Boka er aktuell innen flere profesjonsutdanninger som spesialpedagogikk, pedagogikk, helse- og sosialfag. Har litteraturliste og register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788276341980
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Høyskoleforl.
Vekt
1046 gr
Høyde
241 mm
Bredde
170 mm
Tykkelse
34 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
555

Redaktør
Illustratør