BARN OSS I MELLOM

BARN OSS IMELLOM: Hvordan snakke med barn om kropp? Og hvordan avdekke omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn? Hvordan samarbeide best mulig på tvers av profesjoner til beste for barn og unge?

Barn oss imellom er en studentforening som jobber for å øke tverrfaglig kompetanse blant studenter som senere skal jobbe med barn. Formålet er å senke terskelen for å ta kontakt og samarbeide med andre profesjoner, og på denne måten kunne bedre ivareta barn og unge på en helhetlig måte. En felles kunnskapsbase kan gjøre det lettere å oppdage og møte barns behov.

Akademika har temautstillinger i butikkene våre på Holbergs plass og Frydenlund den uken konferansen holdes. Kom innom da vel! (Konferansen holder til på OsloMet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) 14 - 15.februar)

Under ser du noen av de aktuelle titlene vi har plukket ut.

BØKER FRA FOREDRAGSHOLDERE

PSYKISK HELSE

SEKSUELLE OVERGREP

VOLD I RELASJONER

SAMTALER MED BARN