Boligpolitikk og samfunn

Boligpolitikk angår oss alle. En bolig påvirker både trivsel og helse, og ulike boforhold er med på å forsterke sosial ulikhet og klasseskiller. I dag er det stor forskjell på hvilke valgmuligheter folk – og familier har på boligmarkedet, og barn og unges muligheter senere i livet avhenger i stor grad av hvor de vokser opp. I dette utvalget kan du lese mer om hvilke utfordringer som preger boligpolitikken i Norge i dag: forskjellene mellom by og land, marked og velferdsstat, og om dem som er innenfor - og dem som faller utenfor. Hvordan kan vi gjøre boligdrømmen oppnåelig for alle?