Bruk av tvang mot psykisk utviklingshemma under yting av kommunal sosial- og helsetenester

Heftet / 2000 / Nynorsk

Produktdetaljer

ISBN13
9788276746624
Publisert
2000
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet
Sider
294
Se alle

Bruk av tvang mot psykisk utviklingshemma under yting av kommunal sosial- og helsetenester

Heftet / 2000 / Nynorsk
Forfattaren drøftar dei rettslege grensene for bruk av tvang mot psykisk utviklingshemma under yting av kommunale sosial- og helsetenester. Både gjeldande norsk rett . inklusive sosialtenestelova kapittel 6A . og forholdet til sentrale bestemmingar i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) er handsama. Boka rettar seg særleg mot juristar og andre med interesse for prinsipielle problemstillingar som er knytte til bruk av tvang mot psykisk utviklingshemma. Samstundes er framstillinga på viktige punkt så djuptpløyande at ho er nyttig også for advokatar, dommarar og tilsette i offentleg forvaltning og organisasjonar som arbeider med sentrale praktiske problemstillingar. Viktige drøftingar i boka har klar interesse for parallelle problemstillingar på tilgrensande retts- og fagfelt, som tvang mot psykisk utviklingshemma i skuleverket og tvang mot aldersdemente.
Les mer
Forfattaren drøftar dei rettslege grensene for bruk av tvang mot psykisk utviklingshemma under yting av kommunale sosial- og helsetenester. Viktige drøftingar i boka har klar interesse for parallelle problemstillingar på tilgrensande retts- og fagfelt, som tvang mot psykisk utviklingshemma i skuleverket og tvang mot aldersdemente.
Les mer
Nettpris:
453,-
385,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788276746624
Publisert
2000
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet
Sider
294
Se alle