Fjordbok

Fagområder:

Helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, lærarutdanning, kultur og idrett, friluftsliv,  

barnehagelærarutdanning, økonomi og samfunnsvitskap, reiseliv og eigedomsmegling. 

Kontakt

Røyrgata 6

6856 Sogndal 

Butikkleiar/fagansvarleg: 

Kristin Ylvisåker: kristin.ylvisaker@sammen.no