Denne boken gir en grundig introduksjon til deltagende observasjon som samfunnsvitenskapelig metode. Fangen viser gjennom eksempler fra egen og andres forskning hvor mangfoldig et feltarbeid kan være, og hvordan feltarbeidets utfordringer og dilemmaer kan løses. Mange av feltarbeidets aspekter diskuteres også ut fra ulike teoriretninger og vitenskapsteoretiske posisjoner. Forfatteren tar opp spørsmål om hvordan forskeren kan få innpass, opparbeiding av tillit, ulike aspekter ved relasjonen mellom forsker og deltagere, samt avslutning av feltarbeid. Siste del av boken handler om analyse, kvalitetssikring og skriving av forskningspublikasjoner. Den reviderte utgaven har med nytt stoff om webetnografi, om multilokalt feltarbeid, mer om komparative feltstudier og om organisasjonsstudier. Katrine Fangen er professor og instituttleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Fangen har publisert en rekke bøker og tidsskriftartikler i Norge og internasjonalt. For sin doktoravhandling mottok hun Hans Majestet Kongens gullmedalje, som blir gitt til «fremragende yngre forskere». «Det er litt tungt å måtte innrømme at den hittil beste innføring i antropologisk deltagende observasjon, sosialantropologens spesielle faglige eiendom ikke er skrevet av en sosialantropolog, men av en sosiolog. Det er knapt en side ved feltarbeidet som forsømmes. ( ) Den kan være like nyttig for nybegynnere som for erfarne feltarbeidere.» - Jan Brøgger sr.,Sosiologi i dag «Den är välskriven och lättläst med en personlig stil som behandlar även de svåraste metodologiska och etiska spörsmål på ett pedagogiskt sätt. Texten är också klart inspirerande, jag får nästan lust att ge mig ut igen och prova någon av alla de metoder som beskrivs. Ja, så här är det att fältarbeta och så bra det beskrivs!» - Billy Ehn, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå
Les mer
Forfatteren skriver om sine erfaringer med deltagende observasjon som metode. Hvordan skal forskeren ta plass i det miljøet han eller hun skal forske i? Hva slags forhold skal man ha til de personene som forskes på? Hun tar opp temaer som blant annet grad av deltagelse, deltagerrollene, etikk i feltarbeidet og nedskriving av notater. Målgruppen for boken er studenter, forskere og andre som bruker denne type metode i sitt arbeid. Med register og litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245010015
Publisert
2010
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
590 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Tykkelse
20 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
300

Forfatter