Denne læreboka er skrevet for å møte behovet for faglitteratur til støtte for videreutdanning ved de nye fagskolene i eldreomsorg og demensomsorg. Boka kan også benyttes som tilleggslitteratur i videregående skoler. Det er stort behov for kunnskap innenfor fagfeltet behandling og omsorg for personer med demens. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere gjør en betydelig pleie-og omsorgsinnsats innen denne gruppen. De møter mange utfordringer, både i det daglige møtet med pasientene, og i møte med pårørende til disse. Denne boka går inn i disse problemstillingene og gir kunnskap og bakgrunn for løsninger på slike utfordringer.
Les mer
Boken gir en generell innføring i demenssymptomer og miljøtiltak som skal bidra til å gi pasienten kompetent omsorg og pleie. Noen temaer er: kognitiv svikt, delirium, ulike typer demens, pasientens og pårørendes opplevelse ved demens, godt og trygt miljø, etiske problemstillinger, kommunikasjon og aktiviteter. Vi følger Fru Andersen som et praktisk eksempel gjennom hele boken. Hvert kapittel har en rekke spørsmål til refleksjon og diskusjon. Har litteraturliste og ordforklaringer.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788280611048
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Aldring og helse
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
224