Den verdiskapende organisasjonen intellektuell kapital i praksis

Heftet / 2005 / Bokmål
349,-
293,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

I denne boken presenterer forfatterne et operativt helhetsperspektiv på hvordan man øker verdiskapningen i bedrifter og organisasjoner ved hjelp av intellektuell kapital. I boken behandles sentrale tema som hvordan ledelsen sikrer at organisasjonen har riktige ressurser, og hvordan disse best kan utnyttes til å operasjonalisere bedriftens strategi på en positiv måte. Videre viser forfatterne hvordan man sikrer nøyaktige målinger og rapporter om den intellektuelle kapitalen, og hvordan intellektuell kapital kan anvendes i verdisetting av bedrifter der man vil vurdere en bedrifts evne til verdiskapning. Boken er godt forankret i teori og refererer gjennomgående til de viktigste akademiske publikasjonene innenfor området, noe som gjør den anvendelig for dem som studerer strategi, organisasjon, regnskap og bedriftsøkonomi. Boken har også en praktisk vinkling og viser anvendelsesperspektiver gjennom 20 nordiske bedriftseksempler. Den vil være nyttig for bedriftsledere og divisjonsdirektører. Professor Göran Roos er ledende ekspert på intellektuell kapital og ledelse. Han er direktør for Intellectual Capital Services Ltd (ICS) i London. Lisa Fernström er utdannet siviløkonom og strategikonsulent ved ICS. Hun har publisert mange akademiske artikler om intellektuell kapital og strategi. Dr. Stephen Pike er en ledende forsker innenfor måling av intellektuell kapital og arbeider som forskningssjef og strategikonsulent ved ICS.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788245002256
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2005