Det nye organisasjonssamfunnet demokrati i omforming

Heftet / 2002 / Nynorsk

Produktdetaljer

ISBN13
9788276748109
Publisert
2002
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet
Sider
266
Vekt
543 gr
Se alle

Det nye organisasjonssamfunnet demokrati i omforming

Heftet / 2002 / Nynorsk
Boka er ei analyse av utviklinga i det lokale organisasjonssamfunnet med hovudvekt på perioden etter 1980. Boka syner at årtusenskiftet representerer eit tidsskilje for frivillig organisering i Noreg: Det markerer sluttpunktet for folkerørslene sin dominans i det norske organisasjonssamfunnet. Veksten skjer no i meir uforpliktande og uformelle aktivitetar retta mot nærmiljø, kultur og fritid. Organisasjonssamfunnet går frå å vere konfliktorientert og samfunnsretta til å bli konsensusorientert og medlemsretta. Det nasjonale og lokale nivået i organisasjonssamfunnet lever i aukande grad kvar sine liv. Forfattarane argumenterer for at desse endringane er knytte til utviklingstrekk elles i samfunnet, ikkje minst til auka individualisering, endringar i kjønnsrollene og teknologiske endringar. Det lokale organisasjonssamfunnet speglar samfunnet i stort. Men samspelet mellom organisasjons- og samfunnsendring går begge vegar: Kva type organisasjonar den einskilde er villig til å engasjere seg i, og korleis ein ønskjer å delta, har konsekvensar for kva sivilsamfunn og demokrati vi får. Dei endringar som no skjer, er så omfattande at det kan vere rett å tale om eit demokrati av ny type. Dag Wollebæk er cand.polit. frå Universitetet i Bergen. Siden 1997 har han arbeidd med problemstillingar som er knytte til frivillig organisering. Wollebæk har publisert fleire artiklar om frivillige organisasjonar og om miljøideologi og -åtferd. Per Selle er dr.polit. og professor ved Institutt for samanliknande politikk, Universitet i Bergen, og seniorforskar/forskingsleiar ved LOS-senteret. Han er i dag med i makt- og demokratiutgreiinga. Per Selle har i mange år forska på frivillig organisering og har skrive fleire bøker.
Les mer
Boka er en analyse av utviklingen i det lokale organisasjonssamfunnet med hovedvekt på perioden etter 1980. Forfatterne argumenterer for at endringer i organisasjonssamfunnet er knyttet til utviklingsdrag ellers i samfunnet, ikke minst til økt individualisering, endringer i kjønnsrollene og teknologiske endringer. Men endringer i organisasjonssamfunnet vil ha konsekvenser for hva slags sivilsamfunn og demokrati vi får. De endringene som skjer nå, er så omfattende at det kan være riktig å snakke om en ny type demokrati. Med litteraturliste.
Les mer
Nettpris:
429,-
365,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788276748109
Publisert
2002
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet
Sider
266
Vekt
543 gr
Se alle