Det tenkende mennesket filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori

Heftet / 2003 / Bokmål
499,-
429,-
På lager, sendes nå

Produktbeskrivelse

Boka er både ei lærebok i filosofihistorie og ei innføring i vitenskapshistorie og vitenskapsteori. Den tar for seg utviklinga av filosofi og vitenskap fra antikken til 1700-tallet, med spesiell vekt på den naturvitenskapelige revolusjon på 15- og 1600-tallet. I tillegg tar den for seg utviklinga av naturvitenskapelig tenkning fram til relativitetsteori og kvantefysikk. I siste del behandles utviklinga av samfunnsvitenskapelig og humanistisk tenkning, fram til postmodernisme og feministisk filosofi. Boka er skrevet med sikte på kunne fungere som lærebok til Examen Philosophicum ved NTNU. Har litteraturliste og stikkordregister.
Det tenkende mennesket er en lærebok i filosofihistorie som også gir en innføring i noen utvalgte emner fra vitenskapshistorien og vitenskapsteorien. De fire første delene er i det vesentlige en frems ... Det tenkende mennesket er en lærebok i filosofihistorie som også gir en innføring i noen utvalgte emner fra vitenskapshistorien og vitenskapsteorien. De fire første delene er i det vesentlige en fremstilling av filosofi og vitenskap fra antikken til 1800-tallet, med spesiell vekt på den naturvitenskapelige revolusjon på 1500- og 1600-tallet. Femte del er særlig fokusert på vitenskapsteoretiske problemstillinger. Den gir en skisse av kvantefysikk og relativitetsteori som en bakgrunn for moderne vitenskapsteori, og tar for seg ulike forsøk på å karakterisere vitenskapelig metode. Her behandles bl.a. hypotetisk-deduktiv metode, og forståelse og forklaring i humanvitenskapene. Et avsluttende kapittel tar opp spørsmål knyttet til makt, verdinøytralitet og vitenskapelig objektivitet. Dagfinn Døhl Dybvig har doktorgrad i filosofi fra NTNU. Han har vært førsteamanuensis ved Universitetet i Nordland og er nå leder for Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU. Magne Dybvig er professor emeritus ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.

Detaljer

ISBN13
SKU
9788251918640
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Tapir akademisk forl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2003