Dialog og danning det filosofiske grunnlaget for læring

Heftet / 2006 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788230400227
Publisert
2006
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Scandinavian Academic Press
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
146
Vekt
280 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Tykkelse
11 mm
Se alle

Dialog og danning det filosofiske grunnlaget for læring

Heftet / 2006 / Bokmål
Interessen for filosofi i skoler og barnehager er stadig økende, en utvikling som åpner for refleksjoner rundt nye former for læring. Dette er bakgrunnen for Dialog og danning, en artikkelsamling som setter søkelyset på det filosofiske grunnlaget for kunnskap og læring. Artiklene tar opp ulike temaer omkring kunnskap og danning: Hvordan forstår vi kunnskap? Hvordan kan vi oppnå kunnskap? Hvordan oppfatter vi den som skal lære, og hva er danningens mål? En filosofisk innfallsvinkel til dialog og danning inviterer også til betraktninger om hvilke betingelser som må være til stede for å skape tillitsfulle, trygge og utviklende læringssituasjon. Forfatterne søker ikke å komme med endelige svar, men å stimulere til refleksjon over hva slags dialog vi fører med barn og unge, hva slags verdier og hvilken innsikt vi formidler til dem, og hvilke danningsideer som ligger bak.
Les mer
Artikkelsamlingen ser på sammenhengen mellom filosofi, kunnskap og læring. Artiklene handler blant annet om filosofi som en kilde til utvikling av vekst, innsikt og dannelse, om filosofi som læringsmetode i skolen, ulike relasjoners betydning for dialog og dannelse, og undersøker grunnleggende verdier formulert i læreplanverket for grunnskolen.
Les mer
Nettpris:
329,-
280,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788230400227
Publisert
2006
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Scandinavian Academic Press
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
146
Vekt
280 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Tykkelse
11 mm
Se alle