Både i utformingen av utdanningspolitikk, forskning og pedagogisk praksis står vurderingen av digital kompetanse sentralt for å forstå norsk skole nå og utfordringer i årene som kommer. Spørsmål om digital kompetanse i og utenfor skolen har ikke blitt mindre aktuelle i løpet av de fem årene som er gått siden første utgave av boka kom. Dette er en gjennomgående revisjon. Store deler av forrige utgave er erstattet med nyere forskning og eksempler som tar pulsen på status for digital kompetanse. Andre deler er skrevet om og tilpasset de utfordringer som skole og læring med digitale medier står overfor. En annen vesentlig endring siden førsteutgaven er implementeringen av Kunnskapsløftet i 2006. Digital kompetanse er et sentralt område i de ulike fagplanene, men det gjenstår mye m.h.t. mål, innhold og metodikk for et slikt kunnskapsområde. Det er derfor behov for en grunnleggende innføring i de ulike måtene den digitale kompetansen kommer til syne på i skolen, og de utfordringene den bringer på banen. Digital kompetanse i skolen er skrevet for studenter, lærere og skoleledere som trenger basiskunnskap om hva digital kompetanse innebærer i pedagogisk praksis.
Les mer
Forfatteren gir i sin bok en innføring i sentrale emner om læring og utvikling knyttet til IKT. Her får leseren et teoretisk og praktisk innblikk i hvordan man kan hanskes med slike utfordringer i dagens skole. Første del ser på hvorfor det er viktig å trekke inn spørsmål om digital kompetanse i skolen. Andre del stiller spørsmål til hva digital kompetanse er, og hvordan den kan innlemmes i elevenes opplæring. Med litteraturliste.
Les mer
Undertittel hentet fra omslaget

Produktdetaljer

ISBN
9788215016276
Publisert
2010
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
355 gr
Høyde
227 mm
Bredde
151 mm
Tykkelse
10 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
197

Forfatter