Ved innføring av fem basisferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), ble digital kompetanse innført som den femte basisferdigheten. Dette sidestiller bruk av digitale verktøy med lesing, skriving, muntlig aktivitet og regning. Gjennom arbeid i grunnskolen har forfatterne erfart at det er noen elever som har vansker med digitale verktøy, som ikke umiddelbart lar seg forklare. Problemstillingene i denne pilotundersøkelsen er generelt knyttet til begrepet digital kompetanse og digitale ferdigheter. Spesielt er det vektlagt å finne indikatorer på digitale dysfunksjoner. Det har ikke vært mulig å finne tidligere forskning på spesifikke lærevansker knyttet til teknologi. Resultatene fra den foreliggende undersøkelsen styrker antagelsen om at digital kompetanse kan være et eget kompetanseområde. Forfatterne har tilknytning til lærerutdanningen ved Høgskolen i Tromsø. Gunstein Egeberg har arbeidet som lærer og IKT-veileder, de siste 5 årene som rektor ved Kaldfjord barneskole. For tiden er han rådgiver i Utdanningsdirektoratet. Geir Olaf Pettersen har arbeidet som lærer og IKT-veileder i Tromsø kommune og ved Skolenes IT-Senter (SITS). Han er også knyttet til informatikk-seksjonen ved Høgskolen i Tromsø. Steinar Thorvaldsen er førsteamanuensis i informatikk ved Høgskolen i Tromsø.
Les mer
Dette er rapporten fra en pilotundersøkelse hvor det overordnede målet var å finne indikatorer på digitale dysfunksjoner - spesifikke lærevansker knyttet til teknologi. Noen elever har vansker med IKT og digitale verktøy som ikke har korrelasjon med øvrige skoleprestasjoner, og som ikke umiddelbart lar seg forklare. Resultatene fra undersøkelsen styrker hypotesen om at digital kompetanse kan være et eget kompetanseområde. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788273891273
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Eureka forl.
Serie
Eureka læremiddelserie
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
137