Diktboka, klassikaren i diktundervisninga gjennom ei årrekkje, kjem no i ny og gjennomrevidert utgåve. Boka er skriven for diktelskarar og dikthatarar, og er nyttig for lærarar i grunnskolen og for lærarstudentar. Boka er todelt. I den første delen peikar forfattarane på samanhengen mellom poesien og den produktive barnekulturen. Dei presenterer ulike prinsipp og idear for diktundervisning. Den andre delen er ein antologi av dikt som er plukka ut i samsvar med metodikken i første del. I denne reviderte utgåva er teoridelen bearbeidd og justert i samsvar med den nye læreplanen. Antologidelen er sterkt fornya. Her finn ein poesi frå alle dei største nordiske landa, og dikt frå slutten av det 20. og begynninga av det 21. hundreåret får sin rettmessige plass.
Les mer
Boka viser korleis arbeid med dikt kan auka lese- og skrivegleda og bidra til den estetiske fostringa i skolen. Boka er todelt. I første delen peikar forfattarane på samanhengen mellom poesien og den produktive barnekulturen. Den andre delen er ein antologi av dikt som er plukka ut i samsvar med metodikken i første del. I denne reviderte utgåva er teoridelen bearbeidd og justert i samsvar med den nye lærarplanen. Antologidelen er sterkt fornya. Har litteraturliste og kjelder.
Les mer
«Styrken er ei gjennomarbeidd og spennande tilnærming til lyrikkundervisninga, bygd på ei lesar- og elevorientert holdning. Ei holdning som bryt med den tradisjonelle lærarstyrte formidlinga av korleis litterære tekstar skal forståast, godt i samsvar med den nye læreplanen.» Ove Eide , Bedre skole 1/2007 (side 99-100)
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202258559
Publisert
2006
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm AS
Vekt
464 gr
Høyde
210 mm
Bredde
147 mm
Tykkelse
20 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
320