Produksjon av doktoravhandlinger

Førstegangstrykk

Når Doktoravhandlingen er ferdig

Send oss filen på mail: Iwona.Czajko@akademika.no eller bruk denne linken, hvis filen er for stor: https://www.filemail.com/show.aspx?id=1749849790 - i feltet der det står til - velger du Iwona Czajko.

Det er også mulighet for å komme innom, dersom det er behov for det.

Vi må ha filene 4-6 uker før disputas. Fakultetet skal ha den ferdigtrykte utgaven to uker før disputas. Etter å ha mottatt filen din, klargjør vi den for trykk og sender den til gjennomsyn på mail. Vi sender ingenting til trykk før vi har mottatt en godkjennelse. Trykkeriet bruker 6-8 virkedager etter at vi har sendt filene til trykk. Under høysesong så vil leveringstiden være på 14 virkedager.

Når du leverer avhandlingen til trykk må du

ha ferdig utfylt rekvisisjonsskjema med underskrift fra instituttet. Sjekk at leveringsadresser og fakturainformasjon stemmer og er fullstendige. Det er spesielt viktig at stedkode/bestillingsnummer er med. Rekvisisjonsskjema fås av instituttet. 

For ekstra eksemplarer som skal dekkes av sykehusene må et rekvisisjonsskjema fra sykehuset legges ved. Dette får du ved økonomiavdelingen på sykehuset.

Vi anbefaler at du går nøye gjennom filer, evt papirmanus, og kontrollerer at alt er riktig. Det er ikke anledning til å foreta korrektur etter at materialet er levert til oss. Les gjerne våre råd for oppsett av manus.

Prøvetrykk

Akademika forlag kommer med en avgjørelse om hvorvidt prøvetrykk er nødvendig på grunnlag av det innleverte manuset.

Prøvetrykk anbefales som regel dersom det er farge- eller gråtonebilder i manuset, hvis manus er levert delvis digitalt og delvis som papir eller dersom vi ser at det er egenskaper ved filen som kan føre til feil ved trykking. Merarbeid ved endringer etter prøvetrykk vil bli fakturert, og et nytt prøvetrykk vil bli bestilt. Ved prøvetrykk kan man kontrollere at alle sider i avhandlingen er med og kommer i riktig rekkefølge, og at kvaliteten på bilder og på avhandlingen generelt tilfredsstiller krav for trykking. Det er ikke anledning til å foreta korrektur av manus og lignende på grunnlag av prøvetrykket.

Bestilling av opptrykk

Du kan når som helst bestille flere eksemplarer av avhandlingen. De fleste fakultetene har lagret filen hos oss i 10 år.

Send oss din bestilling på e-post hvor du opplyser om hvor mange eksemplarer du ønsker, hvor de skal leveres og hvor fakturaen skal sendes.
Leveringstid er inntil 9 virkedager, under høysesong vil leveringstid være på inntil 14-21 virkedager.

Informasjon til doktorander i Oslo

Råd for manusoppsett
Teknisk veiledning

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00–16.00

Akademika avd. doktoravhandlinger
Kristian Ottosens hus
Problemveien 9
Postboks 33 Blindern
0313 Oslo

Du finner oss sentralt på Blindern
Inngang vis-à-vis UB

Telefon
T +47 22 18 81 00

Under høysesong har vi begrenset med kapasitet til å svare på telefonhenvendelser og ber deg derfor om å sende mail.

English