Dokument i klientarbeid journalar, sosialrapportar og saksframstillingar i sosialt arbeid

Heftet / 2010 / Nynorsk
449,-
377,-
På lager, sendes nå

Produktbeskrivelse

Boka omhandlar ulike dokument som sosialarbeidarar sjølve skriv og elles kjem i kontakt med i klientsaker. Korleis ein skriftleg omtalar klienten eller saka, vil ofte vere avgjerande for om det sosiale arbeidet lukkast. Bruken av skriftlege dokument er også viktige avomsyn til rettstryggleiken til klientane.Denne 6. utgåva er først og fremst ei ajourføring i høve til ny lovgjeving og innføring av NAV. Arbeidsevnevurderingar er særskild omtalte, og i tillegg er faglitteraturen oppdatert.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788205398917
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Språk
Product language
Nynorsk
Publisert
2010