Lær deg å skrive riktig og godt

Når du skal skrive en tekst, er det viktig med et godt språk. For at teksten din skal bli så bra som mulig, bør du uttrykke deg presist, variere språket og følge reglene for rettskriving. Eller var det rettskrivning det het?

Du setter deg ned foran dataen med oppgaveteksten foran deg. En original idé eller et knusende argument spinner omkring innenfor hjernebarken, og du begynner å taste optimistisk på tastaturet. Dessverre er ikke gode ideer eller argumenter tilstrekkelig for å imponere sensor. Hvordan du ordlegger deg, kan også ha betydning for sensors vurdering av oppgaven. Er tekzten din spekket med skirvefeil, vil lesern kune bli irrritert. Skriver du ensformig og monotont, vil leseren kunne dysses i…zzz… Og hvis du skriver en tekst bestående av lange og tunge setninger kanskje til og med uten korrekt tegnsetting slik som bruk av komma kan teksten bli så forvirrende og innfløkt at budskapet forsvinner i ordflommen og blir vanskelig å få med seg…

Som forfatter av en semesteroppgave, en jobbsøknad eller en nettartikkel, vil du støte på et utall av språklige fallgruver. Men du kan unngå å ramle langs stien av bokstaver: Skaff deg oversikt over grammatikk. Veksle mellom synonymer for å oppnå et variert språk. Få språket til å flyte.

Kanskje tenker du at bøker om språkbruk ikke er den mest spennende lesningen. Men dersom du selv skal forsøke å skrive noe spennende, kan slik lesning komme godt med. Eller var det lesing det het?