Fortsett å lære!

Forskning viser at livslang læring gir økt livskvalitet og motstandskraft. Livskvalitet handler om det som gir livet verdi og mening. De som fortsetter å lære og utfordre seg selv sier oftere at de kjenner seg optimistiske og har håp og selvtillit. Å sette seg mål og nå dem gir en god mestringsopplevelse. Og målene trenger ikke å være kjempehøye. Kilde: Rådet for psykisk helse

Se vårt utvalg av populærvitenskapelige bøker -her er det mengder av interessante tema å lære mer om.