Miljøproblematikken er aktuell som aldri før

Tusenvis av skoleelever har streiket for miljøsaken, og vi ser en økende interesse på universiteter og høyskoler. Flere kurs setter fokus på utfordringene. Høstens Sampolkonferanse i Bergen gjenspeiler dette når de setter fokus på temaet der. Vi trenger alle å bli bevisst hvilke utfordringer verden har med tanke på klima, og her finner du et variert og spennende utvalg bøker på temaet.