Handelshøyskolen BI

Nettkurs våren 2020.

Curriculum for BØK 3651 (NETT) Strategisk økonomistyring

Mandatory literature (Remove check mark to remove books you do not want to order)

Heftet / 2016 / Engelsk
9781509304219
584,-

Related products (Check for books you wish to order)

Heftet / 2019 / Bokmål
9002244867136
49,-
Heftet / 2019 / Bokmål
9002244867174
49,-

Can't find your curriculum?

Visit your local Akademika store or contact our customer service .