Handelshøyskolen BI

Nettkurs våren 2020.

Curriculum for MET 3590 (NETT) Metode og økonometri

Mandatory literature (Remove check mark to remove books you do not want to order)

Heftet / 2017 / Bokmål
9788245022476
249,-
209,-

Related products (Check for books you wish to order)

Heftet / 2019 / Bokmål
9002244867136
49,-
Heftet / 2019 / Bokmål
9002244867174
49,-

Can't find your curriculum?

Visit your local Akademika store or contact our customer service .