Handelshøyskolen BI

Nettkurs våren 2020.

Curriculum for MRK 3520 (NETT) Logistikk og markedsføringskanaler

Mandatory literature (Remove check mark to remove books you do not want to order)

Related products (Check for books you wish to order)

Heftet / 2019 / Bokmål
9002244867136
49,-
Heftet / 2019 / Bokmål
9002244867174
49,-

Can't find your curriculum?

Visit your local Akademika store or contact our customer service .