Enhet og mangfold samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode

Innbundet / 2013 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788245013283
Publisert
2013
Utgave
3. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Sider
531
Vekt
1215 gr
Høyde
246 mm
Bredde
178 mm
Tykkelse
36 mm
Se alle
Forfatter

Enhet og mangfold samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode

Innbundet / 2013 / Bokmål
Enhet og mangfold er en innføring i samfunnsvitenskapelig metode med vekt på kvantitative tilnærminger som tar for seg hele forskningsprosessen. Bokas målgruppe er studenter i sosiologi, statsvitenskap og andre samfunnsfag, samt pedagogikk, psykologi og helsefag. Boka innleder med kapitler om vitenskapsteori, litteratursøking og måling. Et oversiktskapittel over forskningsstrategier, designer og datainnsamling følges av kapitler som utdyper de mest sentrale designene og datainnsamlingsteknikkene. Analysekapitlene er konsentrert om talldata med egne kapitler om beskrivende statistikk og korrelasjon, krysstabellanalyse, analyser av gjennomsnitt med enveis variansanalyse, regresjonsanalyse og logistisk regresjon. Boka avsluttes med et kapittel om forskningsetikk og et kapittel om vitenskapelig forfatterskap. I denne tredje utgaven er kapittelet om krysstabellanalyse nyskrevet, alle kapitlene er faglig oppdaterte, deler er skrevet om, og nye eksempler er kommet til. Vi har ønsket å gjøre boka lettere å lese og mer tilgjengelig: Språket har fått en grundig gjennomgang, og boka er i ny design med fargetrykk. Kristen Ringdal er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU og har lang erfaring som foreleser i samfunnsvitenskapelig metode. Han har tidligere publisert bøkene Folkemeininga og den tredje verda (1981) og Kausalanalyse i samfunnsvitenskap (1987), samt artikler i internasjonale fagtidsskrifter i sosiologi, statsvitenskap og organisasjonsfag. Han har vært medredaktør av Nordic Social Attitudes in a European Perspective (2008), The Future of the Welfare State (2012) og The Aftermath of War: Experiences and Social Attitudes in the Western Balkans (2012).
Les mer
Boka gir en innføring i samfunnsvitenskapelig metode med vekt på kvantitative tilnærminger. De fleste eksemplene er hentet fra sosiologi og statsvitenskap, men boken har også eksempler fra andre fagområder og er relevant for pedagogikk, psykologi og helsefag. Målgruppen er studenter på universitet og høyskoler. Har stikkordregister, og liste over tabeller og figurer.
Les mer
Nettpris:
599,-
509,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788245013283
Publisert
2013
Utgave
3. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Sider
531
Vekt
1215 gr
Høyde
246 mm
Bredde
178 mm
Tykkelse
36 mm
Se alle
Forfatter