Ny bok om etiske dilemmaer som oppstår i krysspress mellom system og menneske i helse- og omsorgsarbeid. Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid gir deg bred innsikt i etiske dilemmaer som oppstår i krysspress mellom system og menneske i helse- og omsorgsarbeid. Dilemmaene involverer et systembasert press ovenfra og et motstridende individuelt press nedenfra. Presset ovenfra er forankret i helhetstenkning, økonomi og samfunnsorientert konsekvensetikk. Presset nedenfra er forankret i klassiske omsorgsidealer, nærhetsetikk og hjelpetrengendes oppfatninger om hva som er riktig og galt. Boken analyserer disse krysspress-situasjonene fenomenologisk, ut fra hvordan de erfares i førstelinjetjenesten. Boken er delt i to. Del 1 forklarer hvordan etiske dilemmaer er krysspress-situasjoner, og hvorfor det er viktig å forstå krysspressene. Del 2 har en praktisk vinkling og presenterer prinsipper og metodeverktøy som kan brukes til å bearbeide etiske dilemmaer. Boken tar utgangspunkt i praksisfeltet og introduserer etiske begreper og teorier der de fremstår som relevante. Eksempler fra helse- og omsorgsarbeid brukes aktivt gjennom hele boken. Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid er spesielt egnet i helse- og omsorgsfaglige grunnutdanninger, i etter- og videreutdanningskurs og som et grunnlag for diskusjon i praksisfeltet. Halvor Nordby er professor ved Høgskolen i Lillehammer og jobber i tillegg ved Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra undervisning om etikk og kommunikasjon, og han har skrevet mange bøker og en rekke forskningsartikler innenfor og helse- og omsorgsfag.
Les mer
Boken gir innsikt i etiske dilemmaer som oppstår i krysspress mellom system og menneske i helse- og omsorgsarbeid. Første del forklarer hvordan etiske dilemmaer er krysspress-situasjoner, og hvorfor det er viktig å forstå krysspressene. Del 2 presenterer prinsipper og metodeverktøy som kan brukes til å bearbeide etiske dilemmaer. Boken bruker praktiske eksempler fra helse- og omsorgsarbeid. Den er egnet i helse- og omsorgsfaglige grunnutdanninger og etter- og videreutdanningskurs. Med litteraturliste og stikkordregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788205419490
Publisert
2012
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Vekt
388 gr
Høyde
243 mm
Bredde
163 mm
Tykkelse
18 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
202

Forfatter