Etiske utfordringer i praksisnær forskning gir et variert og faglig godt fundert grunnlag for refleksjon om arbeidsmåter i praksisnær forskning hvor både ansatte og pasienter ofte deltar som medforskere. Forskningsetiske prinsipper og retningslinjer fungerer som veivisere forforskeren for å gjennomføre studien på en god måte, men de er ikke tilstrekkelige som konkrete handlingsregler i situasjonen. Derfor må de forskningsetiske prinsipper tolkes inn i det konkrete prosjektet. Boken gir innsikt i hvordan en kan tenke og handle når det foreligger etiske dilemma der det ikke er samsvar mellom forskningsmessige og moralske hensyn forskeren skylder forskningsdeltageren. Moralsk forskningsadferd er mer enn bare etiske kunnskaper og rasjonelle valg; den involverer også situasjonens krav og dermed forskeren som person med vedkommendes følsomhet, forpliktelse og ansvar for å handle rett. Disse sidene av forskningen drøftes på en utfyllende måte. Målgruppene for boken vil blant annet være ansatte i høgskoler og universiteter som skal forske i sitt praksisfelt og for studenter innen helsefremmende arbeid og i øvrige mastere i helse- og sosialfag. Dessuten vilden være aktuell for spesialisthelsetjenesten og kommunene som skal driveklinisk forskning og kunnskapsutvikling i det praktiske felt. Boken vil også være relevant for de som på ulike måter berøres av forskningen.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788213100847
Publisert
2019
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Kopinor
Vekt
335 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Tykkelse
15 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
175