Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?

Heftet / 2005 / Bokmål
449,-
377,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Målsettingen med denne boken er å gi en innføring i hvilke utfordringer og krav sykepleiere og andre i pleiefunksjoner møter innen ulike arbeidsfelt i helsetjenesten. Boken tar for seg aktuelle tema knyttet til etiske utfordringer i primær- og spesialisthelsetjenesten, det vil si innen hjemmesykepleie, på sykehjem og i akuttavdelinger på sykehus. I tillegg drøftes faglige og personlige krav sett i forhold til de etiske utfordringer pleiere møter på de samme arenaer. Det er høyt kompetente sykepleiere som har skrevet om sine spesialfelt og de har anvendt forskning samt erfaringer fra de ulike praksisfelt. Hensikten er å belyse hva som møter pleiere og hvordan disse kan takle ulike situasjoner i praksis. Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten er primært tenkt som innføring for bachelorstudenter i sykepleie, men kan også bidra med viktige innsikter i aktuelle videreutdanninger og for sykepleiere i praksisfeltet.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788276346374
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Høyskoleforl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2005