Nye fagbøker for grunnskolelærere

De nye læreplanene for grunnskolen er nå ute til høring. Ifølge Utdanningsdirektoratet skal læreplanene fornyes for å bli mer relevante for fremtiden; digitale ferdigheter, bærekraft og dybdelæring er blant stikkordene i fagfornyelsen. Under vil du finne et utvalg fagbøker som er oppdatert på både disse temaene og andre. Vi håper de vil gi deg faglig påfyll og inspirasjon i jobben som lærer i grunnskolen.

Husk at lærerplanleggerne for skoleåret 2019/2020 allerede er i handelen for deg som ønsker å legge langsiktige planer. Det er lurt å være tidlig ute og sikre deg din favoritt.