Nye fagbøker for grunnskolelærere

Ifølge Utdanningsdirektoratet skal læreplanene fornyes for å bli mer relevante for fremtiden; digitale ferdigheter, bærekraft og dybdelæring er blant stikkordene i fagfornyelsen. Under vil du finne et utvalg fagbøker som er oppdatert på både disse temaene og andre. Vi håper de vil gi deg faglig påfyll og inspirasjon i jobben som lærer i grunnskolen.

Læreplanene har vært ute på offentlig høring og de 7000 høringssvarene som kom inn til Utdanningsdirektoratet oppsummeres nå. Oppsummering og revidert utkast av læreplanene sendes til Kunnskapsdepartementet for fastsetting i løpet av senhøsten 2019. Fra skoleåret 2020/2021 skal læreplanene trinnvis tas i bruk.