Far vel å pleie døende og stelle døde

Heftet / 2011 / Bokmål
299,-
251,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Den som ser et menneske dø, husker det. Flere yrkesgrupper i samfunnet har døden som en del av sin yrkesoppgave, men ingen yrkesgruppe er nærmere døende og døde enn pleiepersonalet. Pleiernes arbeid sier mye om hvordan vi som samfunn stiller oss til døden. Pleie av døende og stell av døde er et meningsskapende arbeid. Enerommet hvor døende som oftest dør, er et betydningsfullt rom. Far vel har som mål å løfte fram og gi fortolkninger av de erfaringene pleierne har fra å pleie døende og stelle døde. Pleierne har mye kunnskap om hvordan døden håndteres, men denne kunnskapen er ofte underkommunisert og «taus». Boken løfter fram slik underkommunisert erfaring og setter ord på den tause kunnskapen. På den måten vil en del av denne tause kunnskapen, bli mer bevisstgjort. Målgruppen for boken er alle profesjoner innenfor helsetjenestene bl.a. sykepleiere, helsefagarbeidere, leger og teologer samt studenter innen disse profesjonene.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788276349504
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Høyskoleforl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2011