Fast eiendoms rettsforhold

Innbundet / 2016 / Bokmål
799,-
655,-
På lager, sendes nå

Produktbeskrivelse

Denne 5. utgaven av Fast eiendoms rettsforhold er tilpasset studieordningen av 2011 ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Boken er skrevet slik at den også vil være av interesse for alle som er opptatt av de rettslige sidene ved fast eiendom. I boken redegjøres det for de grunnleggende begrepene «eiendomsrett» og «begrensede rettigheter» (bruksrett, panterett, forkjøpsrett osv.), for hvordan eiendomsrett eller begrensede rettigheter erverves, og hvordan man oppnår rettsvern overfor konkurrerende rettsstiftelser. Samtidig er det lagt stor vekt på hva som er praktisk viktig, gjennom omfattende fremstillinger av sameie, tomtefeste, servitutter, samt rådighetsbegrensninger av hensyn til naboene. Allemannsretten og allmenningsretten er ytterligere temaer som er viet egne kapitler. Videre er det tatt med oversikter over det offentliges kontroll, især gjennom plan- og bygningsloven og konsesjonslovgivningen.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788215027036
Format
Product format
Innbundet
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2016