Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanningen

Heftet / 2018 / Bokmål
519,-
441,-
På lager, sendes nå

Produktbeskrivelse

Boken beskriver ulike måter å gjennomføre forskning og hvordan en kan kvalitetssikre forskningen med skolen som forskningsfelt. Det rettes også oppmerksomhet mot hvordan forskeren kan ivareta etiske prinsipper i forskningen. Ulike forskningsdesign presenteres, og i egne kapitler for kvalitativ og kvantitativ metode beskrives det inngående hvordan data kan samles inn og analyseres. Boken gir flere praktiske tips om hvordan en masteroppgave bør se ut, hva som bør være innholdet, og hvordan oppgaven kan struktureres. Boken henvender seg til lærerstudenter og lærerutdannere/forskere, men er også aktuell for studenter og forskere innenfor andre fagfelt.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788202575861
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2018