Fra Debussys fødsel til Schönbergs død om veiskiller i komposisjonshistorien

E-bok / 2013 / Bokmål

Produktdetaljer

Publisert
2013
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Unipub forlag
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
E-bok
Se alle

Fra Debussys fødsel til Schönbergs død om veiskiller i komposisjonshistorien

E-bok / 2013 / Bokmål
Boka belyser tidsepoken fra senromantikken til etterkrigstidens modernisme. Hovedideen er å vise når nye komposisjonsteknikker oppstår. Søkelyset rettes derfor mot komponistenes verker der perspektivet for fremstillingen blir stilhistorisk. Den musikalske stilhistorien gis berøringspunkter til andre kunstneriske uttrykk og er satt inn i en ramme av kulturelle, estetiske og sosiale faktorer. Den primære målgruppen er musikkstudenter ved universitet og høgskole, men boka kan også leses av andre som er interessert i den klassiske musikkens utvikling fra tonalitet til atonalitet. Nils E. Bjerkestrand er professor i musikkteori ved Norges musikkhøgskole.
Les mer
Boka handler om fremveksten av nye komposisjonsteknikker, fra senromantikken til etterkrigstidens modernisme. Den analyserer ulike komponisters verker ut i fra et stilhistorisk perspektiv, og tar for seg musikalsk stilhistorie ut i fra kulturelle, estetiske og sosiale faktorer. Beregnet på musikkstudenter ved universiteter og høgskoler.
Les mer
1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2005. Undertittel hentet fra omslaget
Nettpris:
309,-
263,-

Dette er en e-bok som kan lastes ned. Du vil få en nedlastningslenke på e-post når du har fullført kjøpet.
Klikk her for mer info.

Produktdetaljer

Publisert
2013
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Unipub forlag
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
E-bok
Se alle