Frihet og forutsigbarhet en evaluering av basisfinansieringsordningen for fri scenekunst

Heftet / 2011 / Bokmål
99,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Ordningen med basisfinansiering av fri scenekunst ble innført i 2007. Ordningen sikrer et fast tilskudd til utvalgte enkeltgrupper på det frie scenekunstfeltet over en viss periode. Denne evalueringen undersøker erfaringer med og synspunkter på hvordan ordningen har fungert. Hvordan har den påvirket arbeidsforholdene til scenekunstgruppene under ordningen? Har ordningen medført en økt profesjonalisering av feltet? Fungerer kriteriene for ordningen etter hensikten? Evalueringen legger også vekt på å diskutere forholdet mellom kunstnerisk dynamikk og økonomisk forutsigbarhet. Ole Marius Hylland er kulturhistoriker (dr.art.) og arbeider som forsker og fagkoordinator ved Telemarksforsking. Han har tidligere arbeidet i ABM-utvikling og ved Universitetet i Oslo. Hylland har publisert flere evalueringer og utredninger av kulturpolitiske tiltak og har også skrevet flere vitenskapelige artikler om kulturhistoriske og kulturpolitiske emner. Bård Kleppe har en mastergrad i kulturstudier og jobber som forsker på Telemarksforskning. Han har tidligere gjennomført flere forskningsprosjekter om og evalueringer av scenekunstfeltet og Den kulturelle skolesekken. Per Mangset er sosiolog, professor ved Høgskolen i Telemark og seniorforsker ved Telemarksforsking. Mangset har ledet en rekke forskningsprosjekter omkring kulturpolitiske og kultursosiologiske emner, dels også om idrettspolitikk. Han har publisert bøker, rapporter og vitenskapelige artikler innenfor disse emneområdene.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788270811526
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Norsk kulturråd
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2011