Fristillingens grenser statsaksjeselskapet, styringsproblemer og reformprosesser gjennom 50 år

Heftet / 1995 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788276740974
Publisert
1995
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
237
Vekt
493 gr
Se alle

Fristillingens grenser statsaksjeselskapet, styringsproblemer og reformprosesser gjennom 50 år

Heftet / 1995 / Bokmål
Fristillingens grenser diskuterer den politiske styringen av statsaksjeselskaper - styringens innhold, former og grenser - med utgangspunkt i det historiske erfaringsmateriale fra snart femti år med slike selskaper i Norge. Statsaksjeselskapet ble til for å kombinere hensynet til forretningsmessig handlefrihet med behovet for politisk styring og kontroll. Et sentralt perspektiv i boken er at forskjellige aktørgrupper og institusjoner, som Stortinget, regjeringen, departementene, de enkelte politiske partiene og selskapene selv, har hatt grunnleggende ulike oppfatninger av hvor balansepunktet mellom frihet og styring ideelt sett bør ligge - og av statsorganenes plass i styringen. Derfor har de også kjempet for høyst ulike styringskonsepter. Boken er nyttig lesning for alle som arbeider i eller med statlige selskaper eller annen fristilt offentlig virksomhet: beslutningstakere i offentlig forvaltning, politikere, ledere og styrerepresentanter. Den passer for viderekomne studenter i statsvitenskap, økonomi og historie. Og for alle interesserte styrker den kunnskapsgrunnlaget i den pågående debatten om organisasjons- og tilknytningsformer i staten. Tore Grønlie er professor i moderne historie ved Historisk institutt, Universitetet i Bergen og seniorforsker ved LOS-senteret. Grønlie har publisert en rekke arbeider om industripolitikk, byhistorie, kommunalhistorie og om styring og styringsproblemer i offentlig virksomhet, herunder Statsdrift. Staten som industrieier i Norge 1945-1963 (1989). Han har sammen med Torger Reve redigert Styrets rolle (1993). Øyvind Nordbrønd Grøndahl er forskningsassistent ved LOS-senteret og har skrevet hovedoppgaven Frihet og styring. Arbeiderpartiets og Høyres styringsfilosofier og styringspraksis overfor statsbedriftene 1945-1986. Han arbeider for tiden med en dr. art.-avhandling om forholdet mellom direktorat og departement etter 1945.
Les mer
Med utgangspunkt i det historiske erfaringsmaterialet fra femti år med statsaksjeselskaper i Norge, diskuterer boka den politiske styringen av slike selskaper: styringens innhold, former og grenser. For alle som arbeider i eller med statlige selskaper eller annen fristilt offentlig virksomhet. Med litteraturliste.
Les mer
Nettpris:
287,-
244,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788276740974
Publisert
1995
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
237
Vekt
493 gr
Se alle