God i ord 3 lesebok 3B

Innbundet / 2007 / Nynorsk

Produktdetaljer

ISBN13
9788252168389
Publisert
2007
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Samlaget
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Innbundet
Sider
132
Vekt
540 gr
Høyde
226 mm
Bredde
214 mm
Tykkelse
13 mm
Se alle

God i ord 3 lesebok 3B

Innbundet / 2007 / Nynorsk
God i ord er et komplett norskverk for 3. 7. årstrinn som tek vare på alle sider ved norskopplæringa. Bøkene er humoristiske, lærerike og rikt illustrerte og inspirerer til lese- og skrivelyst. Bøkene er varierte i innhald, lengd og utforming og gir læraren mange idear til differensiering i undervisninga. God i ord 3 Lesebok inneheld varierte skjønnlitterære og faglitterære tekstar som støttar opp om dei faglege måla og temaa i kvart kapittel. Ved byrjinga av 3. trinn vil elevane vere på ulikt ferdigheitsnivå når det gjeld lesing. Nokre har så vidt knekt lesekoden, medan andre les flytande. For å møte dei ulike ferdigheitsnivåa til elevane, er tekstane i leseboka av ulik vanskegrad: - Lett å lese - Middels lett å lese - Middels vanskeleg å lese - Vanskeleg å lese Vanskegraden på tekstane står i gjennomgangen av dei ulike tekstane i ressursboka. Dette er rettleiande kategoriar som sjølvsagt må vurderast og tilpassast ståstaden til den enkelte elevgruppa. Oppgåvene i God i ord 3 Lesebok tek sikte på å bevisstgjere elevane på å hente fram eigen bakgrunnskunnskap knytt til teksten, hjelpe dei til å skape sine eigne indre bilete av innhaldet og å skape refleksjon rundt det dei les. Målsettinga med oppgåvene er med andre ord å skape kompetente og engasjerte lesarar.
Les mer
Leseboka inneholder varierte tekster som skal utvikle leseflyt og tekstforståelse.
Nettpris:
255,-
Levering 2-6 dager

Produktdetaljer

ISBN13
9788252168389
Publisert
2007
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Samlaget
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Innbundet
Sider
132
Vekt
540 gr
Høyde
226 mm
Bredde
214 mm
Tykkelse
13 mm
Se alle