Grunnleggende juridisk metode

Heftet / 2020 / Bokmål
499,-
Forventes i salg

Produktbeskrivelse

I denne revisjonen ajourføres dommer, regler og andre henvisninger. Det foregår endringer innenfor rettslig argumentasjon - mye har skjedd siden 2012 i rettskildelæren, og det er derfor nødvendig å kaste lys over denne utviklingen. Hoveddelen av boken handler om rettskildelæren. Der belyses spørsmål som - hvorfor det ikke rekker kun å lese selve lovteksten - hvilke andre argumentasjonskilder en må innom - hvordan lovtekst og andre argumentasjonskilder må tolkes - fremgangsmåten når tolkningsargumenter trekker i hver sin retning - forholdet mellom å ta en lov på ordet og å tolke lovteksten innskrenkende, utvidende, analogisk eller antitetisk - hvordan rettsregler må avstemmes mot hverandre Boken retter seg mot studenter i universitets- og høyskolesektoren som tar et juridisk studieemne, enten det er forvaltningsrett, arbeidsrett, helserett eller et annet juridisk studieemne. I tillegg kan boken være et nyttig oppslagsverk for praktikere som i arbeidssammenheng setter seg inn i juridiske problemstillinger. Boken anbefales også som introlektyre for deg som er kommet inn på jusstudiet.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788215036540
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2020