Grunnleggende økonomistyring introduserer sentrale begreper og modeller som danner fundamentet for økonomistyringen i bedrifter. I denne boken står forståelse av modellenes forutsetninger sentralt, men innøving av teknikk og problematisering går hånd i hånd. Et viktig budskap er at tallene aldri taler for seg selv. Boken retter søkelyset mot beslutninger, og eksemplene er basert på reelle beslutningssituasjoner, i første rekke i norske små- og mellomstore bedrifter. Utvalget er gjort med tanke på at de fleste norske bedriftene er tjenesteytende. På denne måten forenes teori med praktisk anvendelse. Grunnleggende økonomistyring er først og fremst skrevet for studenter som er i befatning med det bedriftsøkonomiske fagområdet for første gang. Den egner seg både for studenter som skal fortsette studiene, og for dem som kun skal ta ett emne innen dette fagfeltet. Boken er også egnet for ingeniørstudenter og for bruk innen etter- og videreutdanning. Til grunn for innholdet ligger UHR-planen av 2018 for bachelor i økonomi og administrasjon. Planen angir minimumskrav for innhold i studiet. Den angir at økonomistyring skal inngå som en del av bedriftsøkonomisk analyse. Boken er bygget opp slik at emneansvarlige har fleksibilitet til å velge fra et stort utvalg av både grunnleggende og videregående tema. Tematisk kan boken deles inn i følgende hoveddeler: Introduksjon til bedriftsøkonomi, økonomistyring og regnskap Kalkyler, kalkulasjon og kostnadsfordeling Kortsiktige, mellomlange, og langsiktige beslutningsproblemer Budsjettering og avviksanalyse I denne reviderte 3. utgaven av boken er bærekraft integrert i den løpende teksten. Temaet inngår også som en del av et nytt avsnitt om ikke-finansielle nøkkeltall. Her inngår også balansert målstyring. I innledningen er det et nytt avsnitt som redegjør for det overordnede skillet mellom økonomistyringsverktøy- og modeller.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202659820
Publisert
2021
Utgave
3. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
1399 gr
Høyde
255 mm
Bredde
208 mm
Tykkelse
30 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
538

Forfatter

Relaterte produkter