Håndbok i tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi (TIB) kunnskapsgrunnlag, behandlingsprinsipper og eksempler

Heftet / 2016 / Bokmål
319,-
271,-
Levering 2-6 dager

Produktbeskrivelse

Målet i tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi (TIB) er å hjelpe barn og foreldre til å gjenopprette grunnleggende utviklingsprosesser, slik som emosjonsregulering. I denne håndboken beskriver forfatterne hvordan vi kan tilrettelegge for terapiprosesser med det enkelte barn og dets foreldre på en slik måte at de får hjelp til økt intersubjektiv relatering, noe som etter hvert vil bidra til bedre utviklingsspor og bedre emosjonsregulering. En terapiprosess skal representere et avgrenset innslag i barn og unges liv. I boken ivaretas dette ved at tidsavgrensning, formulering av terapifokus og parallelt foreldrearbeid vektlegges. TIB tilpasses den enkelte families behov og ressurser. En viktig forutsetning er at barnet er i stand til å dele felles oppmerksomhet om behandlingsfokus, og at foreldrene involveres og støtter opp om behandlingen. I TIB understrekes betydningen av å gi barn sitt eget rom, der nye relasjonelle erfaringer bidrar til økt forståelse og utvikling.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788245015058
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2016